Doprava

Hroznětínská smyčka

20.5.2014
Stavba obchvatu Hroznětína v hodnotě téměř půl miliardy Kč má být konečně zahájena. Co je součástí této stavby a jak vlastně obchvat pomůže? Po seznámení se s projektem musím konstatovat, že přínos této stavby (pokud se řešení nezmění) bude minimální. Dopravní řešení je nelogické, při porovnání z více hledisek negativa nad přínosy převažují.
Projekt obchvatu Hroznětína

Dálniční známky jsou hloupým regulačním poplatkem

14.5.2013

Náš dopravní expert Ota Řezanka přináší zajímavé zamyšlení nad nezbytností dálničních známek jako celku.

Jaký má smysl zpoplatňovat jízdu po síti nejbezpečnějších i (ještě stále) nejkvalitnějších komunikacích v České republice? Proč nákladně budujeme dálnice a rychlostní komunikace, které splňují všechny normy a bezpečnostní předpisy, ale zároveň odrazujeme od jejich používání povinností zakoupit si dálniční známku? Toto na první pohled nesmyslné zpoplatnění mělo několik důvodů, z nichž ovšem již mnohé pominuly. Smyslem zavedení dálničních známek bylo například zpoplatnění jízdy dálkových kamionů, ty však dnes platí mýtné. V podstatě již zůstal jen jediný důvod - zvýšit příjem státního rozpočtu. Zamyslel se ale někdo nad tím, zda zpoplatnění dálnic opravdu příjmy státního rozpočtu zvyšuje? Co když je tomu naopak? 

 

Syndikovat obsah