Herny

Herny v K.Varech - rýsuje se zásadní řešení

11.2.2012

Pokud ještě nějakou dobu vydrží stávající vedení města, rýsuje se zásadní postup vůči hernám ve městě. Z dosavadních debat na radnici vychází jako nejhvodnější řešení zakázat všechny herny na území města a ponechat pouze cca 5 kasin pro bohaté umístěných vesměs v lázeňské čtvrti. Pro toto řešení se vyslovil i promátor města P.Kulhánek, čili i hnutí KOA a u OCJJ a ALT jistě najde také podporu.

Stop hazardu v Karlových Varech?

20.1.2011

Zásadní omezení či dokonce úplné vymazání hazardu (herny, automaty, terminály a pod.) z mapy města si jistě přeje většina lidí v K.Varech. Škodlivost hazardu je totiž ze sociologického pohledu nepopiratelná. Provozovatelé heren žijí ze slabosti a závislosti jedinců, kterým krachují rodiny a mnohdy celé jejich životní perspektivy. Tvoří se tak početná množina sociálních případů, o které se musí starat stát a různé charitativní organizace, a kteří tím pádem způsobují problémy i městu. Majitelé heren, kteří si díky Kalouskovým zákonům žijí jako prasata v žitě, potom dokonce slavnostně městu předávají směšnou povinnou částku ze svých zisků a nechávají se fotit se šeky s primátory měst (Vlková), nebo ještě lépe podporují soukromé aktivity městských zastupitelů (Zemanův Babiččin dvoreček).  

Hazard má stále zelenou

10.6.2010

Klaus versus Pravda

O hernách se jedná v parlamentu

21.4.2010

Hybner s Keřkou se chvějí, aby v parlamentu nepředali veškeré pravomoce o videoterminálech do rukou obcím, jak to požaduje mnoho rozumných obcí a měst v ČR. Stávající stav, kdy o videoterminálech rozhodují na ministerstvu financí, jim vyhovuje - mají to na koho svést. A herny potřebují, protože potřebují peníze od Periče.

V příloze čl.z MFDNES

Karlovarský (Kraj Karlovarský)

Odpůrcům heren u škol ve Varech dal zákon naději

Čtení pro pana Hauptmanna a další Peričovy lidi na radnici

26.2.2010

STOP videoterminálům ve Frantovkách! Starosta Mlátilík se nedá. Na radnici v F.L. napsali vyhlášku, která zakazuje veškeré automaty včetn výherních terminálů. A hodlá ignorovat případné výhrady ministerstva vnitra a jít s tím až k ústavnímu soudu - viz přiložený článek v MFDNES.

Jak rozdílný přístup od naší radnice v čele s Hauptmannem, Keřkou a Hybnerem, kteří naopak pro jedničku hazardu ve městě (M.Periče) udělají vše, co mu na očích vidí. Nemají tudíž důvod se zdržovat bojem s ministerstvem financí kvůli hazardu, který sype do městské pokladny a jim do kapes nemalé peníze.  OCJJ 

Starosta: Zrušíme zdivočelé herny

V Písku herny a automaty budou mizet

15.2.2010

ODS v Písku herny nechce! V příloze uvádíme příklad, že i v ODS mohou být lidé bez kontaktů na hazard a prosazující rozumnnou politiku. V městě Písku chtějí omezit hazard a také pro to něco dělají.  OCJJ

Herny - řešení podle Hauptmanna a spol.

15.2.2010

LEGALIZACE NELEGÁLNÍCH HEREN. Nelegální stav umístění heren v blízkosti škol a dalších zařízení řešil pan Hauptmann elegantně - viz přiložený článek z MFDNES. Jejich legalizací neboli zkrácením uvedené minimální vzdálenosti. Napravil tím sice nezákonný stav, ale řešení negativního vlivu heren na mládež a další občany se vyhnul. To je celý on.  OCJJ

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí a krajů

6.6.2009

V souvislosti s debatami o nově vydané obecně závazné vyhlášce města Karlovy Vary omezující provoz výherně hracích přístrojů předkládáme možný postup dozoru a zkoumání zákonnosti takto vydané vyhlášky.

Novinky.cz: Každý Čech loni prosázel skoro 13 tisíc

29.5.2009
Každý Čech loni prosázel skoro 13 tisíc, lákaly hlavně automaty

Sázkové hry a loterie loni vytáhly z kapes českých hráčů 128,5 miliardy korun. Jedná se o zvýšení o 18,6 procenta oproti minulým letům. Největší podíl mezi hrami představují výherní automaty. Výsledky ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí.

Deník: Až sedmi hernám hrozí zánik

18.4.2009

Karlovy Vary - Krajský úřad zahájil přezkumné řízení s provozovateli automatů, které nesplňují zákonem danou hranici od vybraných budov

Sedm. To je počet provozoven s výherními hracími přístroji v Karlových Varech, s nimiž zahájil krajský úřad přezkumné řízení. Ten se tak rozhodl na základě podnětu sdružení O co jim jde?!, jehož členové upozorňují na to, že město Karlovy Vary při vydávání povolení k provozu automatů porušuje zákon o loteriích.

Syndikovat obsah